Tussi förskola i Helsingborg

Förväntansdokument

 

I Läroplanen för förskolan står det följande:

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga

förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och

mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete

med hemmen".

Lpfö98.rev.96

 

 

Detta kan ni förvänta er av oss i förskolan:

 • Att du som förälder känner dig välkommen till förskolan.
 • Att all personal på förskolan arbetar för att skapa en trygg miljö för ditt barn.
 • Att alla möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • Att det finns en positiv stämning och en trivsam miljö.
 • Att vi aktivt arbetar för att förhindra utanförskap.
 • Att berörd personal tar kontakt med familjen om något speciellt har inträffat.
 • Att vi hela tiden arbetar aktivt för en god kvalitet i vår verksamhet.
 • Att personalen kallar till föräldrarmöte och utvecklingssamtal 1 gång/år.
 • Att all personal har tystnadsplikt, detta gäller också ev. elever och lärarkandidater.
 • Att all personal även har anmälningsplikt till berörd myndighet vid misstanke och oro kring barnets hälsa och välmående.

 Detta förväntar vi oss av dig som förälder:

 • Att du anmäler om ditt barn är sjukt före kl. 08.00 på morgonen samt friskanmäler senast kl. 16.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan.
 • Att ditt barn har kläder efter väder, har ombyteskläder samt att barnets kläder är märkta.
 • Att du tar del av informationen från förskolan som finns uppsatt på respektive avdelning samt på Tyra där all viktig information läggs ut. (Tyra är en app som förskolan använder och denna finns att ladda ner gratis på bl.a. appstore).
 • Att förskolan får den information om ditt barn som behövs för att ditt barn ska må så bra som möjligt hos oss.
 • Att du talar med närmast berörd personal om du undrar över någonting.
 • Att du respekterar de regler som gäller på förskolan så länge ditt barn är där.
 • Att schema följs och att ev. förändringar meddelas. Med barnomsorgstid menas - förälders arbetstid/studietid samt restid fram och tillbaka.
 • Att barnet är hemma när någon av föräldrarna har semester eller är lediga.
 • Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till förskolan.
 • Att du deltar i föräldrarmöten och utvecklingssamtal.
 • Att du meddelar personal på respektive avdelning om du får ändrade arbetstider.