Tussi förskola i Helsingborg

 

Förskolechef: Lena Yllfors

Tel: 0702 - 57 51 30

Mail: lena.yllfors@telia.com

 

Platschef: Caroline Jönsson

Tel: 0737 - 21 40 04 

 

Avd. Smörblomman

Tel: 0730 - 57 93 14

 

Avd. Vitsippan

Tel: 0730 - 57 93 16

 

Avd. Solrosen

Tel: 0730 - 57 93 12

 

Avd. Snödroppen

Tel: 0737 - 21 40 04

 

Avd. Getingen

Tel: 0735 - 93 16 86